top of page

Live op tv/radio Omrop Fryslân

Updated: Feb 8

Zaterdag 3 februari zijn we uitgenodigd live op tv/radio ons verhaal te vertellen van het kunst- en mienskip project 'Fr11slân door de ogen van Vermeer.' Roelof Lousma en Ted Rozendal, presentatoren van het programma Op & Út van Omrop Fryslân, interviewden ons. We brengen elk een schilderij mee en de poster (arnouddesign.com) van de expositie in het Fries Museum. Gabriëlle vertelt over het schilderij voor Franeker met Gré van der Valk, hoe alle puzzelstukjes op hun plek vallen en Randolph vertelt hoe het schilderij voor Bolsward ontstaan is, welke Vermeer inspiratie erin verwerkt is en welke Algera elementen je ziet en waarom. Een mooie kans om mensen over de gratis toegankelijke hal presentatie te vertellen en welke rol de mienskip daarin vertolkt. En natuurlijk ons boek te promoten. Zowel de schilderijen als het boek zijn te koop. Bel bij interesse met 0653378851.

Sneon 3 febrewaris binne wy ​​live op TV/radio útnoege om ús ferhaal te fertellen oer it keunst- en mienskipprojekt 'Fr11slân troch de eagen fan Vermeer'. Roelof Lousma en Ted Rozendal, presintators fan it programma Op & Út fan Omrop Fryslân, hawwe ús ynterviewd. Wy bringe elk in skilderij en de poster (arnouddesign.com) mei fan de útstalling yn it Fries Museum. Gabriëlle fertelt oer it skilderij foar Frjentsjer mei Gré van der Valk, hoe't alle puzzelstikken op harren plak falle en Randolph leit út hoe't it skilderij foar Boalsert ûntstien is, hokker Vermeer-ynspiraasje ferwurke is en hokker Algera-eleminten ast sjogst en wêrom. In moaie gelegenheid om minsken te fertellen oer de fergese yntree presintaasje en hokker rol de mienskip dêryn spilet. En fansels promoasje foar ús boek. Sawol de skilderijen as it boek binne te keap. By ynteresse, skilje 0653378851.16 views

Recent Posts

See All

Bình luận


bottom of page