top of page

Teken in op ons boek bij 'Fr11slân door de ogen van Vermeer'- Algera & Westra

Updated: Feb 8


Teken yn op ús boek by ' Fr11slân troch de eagen fan Vermeer ' - Algera & Westra

Cover - front

T/m 8 febr. '24 is de voorintekenprijs € 19,50. (excl. verzendkosten) daarna kost 't boek € 24,50. Full colour, 20x28cm, hard cover, met garen gebonden, 36 pagina's, matglanzend, beperkte oplage. Met professionele foto's en professionele vormgeving.Een blijvende herinnering aan het unieke kunst-en mienskipproject 'Fr11slân door de ogen van Vermeer', ideaal als cadeau, een collectors item! In het mienskip project zie je door de steden zelf genomineerde buurten en markante bewoners uit de Elfsteden in een innovatieve setting à la Vermeer, geschilderd door de bekende Friese kunstenaars Randolph Algera en Gabriëlle Westra. Oant 8 febrewaris '24 is de foaroanmeldingspriis € 19,50. (ekskl. ferstjoerkosten) dêrnei kostet it boek € 24,50. Folsleine kleur, 20x28cm, hurde kaft, mei jern bûn, 36 siden, glossy, beheinde edysje. Mei profesjonele foto's en profesjoneel ûntwerp In bliuwend oantinken oan it unike keunst- en kultuerprojekt 'Fr11slân troch de eagen fan Vermeer', ideaal as kado, in samlerobjekt! Yn it mienskipprojekt sjochst troch de stêden sels nominearre buerten en markante ynwenners út de Alve Stêden yn in fernijende setting à la Vermeer, skildere troch de bekende Fryske keunstners Randolph Algera en Gabriëlle Westra.

 

Een vlotgeschreven boek met mooie foto's van onze schilderijen van de Elfsteden, met verhalen over de modellen en de stadsrondleidingen. Met achtergrondinformatie over de kunstenaars, over het project en over het enthousiasme van mensen zich van harte in te zetten voor de mienskip. In goed skreaun boek mei prachtige foto's fan ús skilderijen fan de Alve Stêden, mei ferhalen oer de modellen en de stedstochten. Mei eftergrûnynformaasje oer de keunstners, oer it projekt en oer it entûsjasme fan minsken om har fan herte yn te setten foar de mienskip.


Stuur ons een e-mail met alle adresgegevens en het aantal boeken, dan krijg je van ons een betaalverzoek. Stjoer ús in e-mail mei alle adresgegevens en it oantal boeken, en wy stjoere dy in betelling fersyk. Ja, ik wol it boek bestelle

OPENINGSTIJDEN expositie Iepeningstiiden exposysje

Fries Museum Di-Za 10-17 uur van 9 febr. t/m 10 mrt. 2024 De expositie van de schilderijen van Algera & Westra (in de hal) is vrij toegankelijk. Dat past uitstekend bij de visie van inclusiviteit van een Mienskip project, kunst is bedoeld voor iedereen. Wilhelminaplein 92, Leeuwarden. Fries Museum Ti-Sa 10.00-17.00 fan 9 febr oant 10 maart 2024 De tentoanstelling fan skilderijen fan Algera & Westra (yn de hal) is fergees tagonklik. Dit past perfekt by de fisy op ynklusiviteit fan in Mienskipprojekt, keunst is foar elkenien bedoeld. Wilhelminaplein 92, Ljouwert. Tip: bezoek ook de prachtige tentoonstelling  van Christoffel Bisschop, de 'Friese Vermeer' en zijn vrouw Kate. Ontdek welk schilderij Gabriëlle inspireerde voor haar schilderij over de stad Hindeloopen. De duo-expositie 'Fr11slân door de ogen van Vermeer' trok veel internationale bezoekers in het Vermeer Centrum Delft (1 sept.- 29 okt. 2023). Tip: besykje ek de prachtige útstalling fan Christoffel Bisschop, de 'Fryske Vermeer' en syn frou Kate. Untdek hokker skilderij Gabriëlle ynspirearre hat foar har skilderij oer de stêd Hylpen. De duo-eksposysje 'Fr11slân troch de eagen fan Vermeer' luts in protte ynternasjonale besikers yn it Vermeer Centre Delft (1 sept - 29 okt 2023). De expositie is nu te zien in het Fries Museum, als start van een kunstzinnige Elfstedentocht langs Friese musea, vaak gecombineerd met lezingen en andere culturele activiteiten. We houden je graag op de hoogte. De útstalling is no te sjen yn it Fries Museum, as it begjin fan in artistike Alvestêdetocht troch Fryske musea, faak yn kombinaasje mei lêzingen en oare kulturele aktiviteiten. Wy hâlde jo graach op 'e hichte.cover backside

153 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page