top of page

WELKOM

Leuk je te zien bij Autrevue Evenementen.
Nieuws van het huidige project vind je bij Blog.
Het boek bestel je hier

Wolkom, moai dy te sjen op Autrevue Evenementen.
Nijs oer it geande projekt fynst by Blog.
It boek bestelle kin hjir.

Hindeloopen Poster.jpg

‘FrIIslân, door de ogen van Vermeer’ - duo-expositie door

Gabriëlle Westra & Randolph Algera

5 juli -25 aug.'24 Museum Hindeloopen,'t Ponthús Stavoren, Warkums Erfskip in Workum

11 mei - 15 juni '24 Planetarium en Botniastins Franeker

15 mrt. - 5 mei '24 Fries Scheepvaart Museum Sneek

9 febr. - 10 mrt. '24 Fries Museum Leeuwarden

1 sept – 29 okt 2023 in het Vermeer Centrum te Delft

In 2024/'25 reist de expositie langs Friese Elfsteden.

 

Waarom Vermeer?
2023 is door het Rijksmuseum uitgeroepen tot het jaar van Vermeer. Ze brengen uit de hele wereld een unieke collectie schilderijen van Vermeer samen, uitgezonderd de vermiste doeken. Maar wie is deze kunstschilder eigenlijk?   

Johannes Vermeer (Delft, 1632 – 1675) is een wereldberoemde Hollandse meester met een klein oeuvre. Er zijn maar 35 werken van hem bekend. Hij is getrouwd met Catharina Bolnes en is vader van 15 kinderen van wie er vier tijdens zijn leven overlijden. Het moet een levendige huishouding geweest zijn met veel ups en downs. Misschien is zijn atelier wel zijn mancave, waar hij in alle rust zich kan concentreren op zijn schilderijen. Hij wordt wereldwijd geroemd als meester van het licht.

'Fr11slân door de ogen van Vermeer wordt mede mogelijk gemaakt door: Vermeer Centrum Delft, LF2028/Arcadia IIS, Galerie Autrevue, Isolatiehandel Van den Berg BV e.a.


Wêrom Vermeer?
2023 is troch it Ryksmuseum útroppen ta it jier fan Vermeer. Se bringe in unike kolleksje skilderijen fan Vermeer fan oer de hiele wrâld byinoar, mei útsûndering fan de ûntbrekkende doeken. Mar wa is dizze keunstner eins?
Johannes Vermeer (Delft, 1632 – 1675) is in wrâldferneamd Nederlânsk master mei in lyts oeuvre. Der binne mar 35 wurken fan him bekend. Hy is troud mei Catharina Bolnes en is heit fan 15 bern, wêrfan fjouwer yn syn libben stoaren. It moat in libbene húshâlding west hawwe mei in protte leed en wille. Miskien is syn atelier syn 'mancave', dêr't er him yn frede konsintrearje kin op syn skilderijen. Hy is wrâldwiid bekend as de master fan it ljocht.

bottom of page