top of page

Ons Team

Gabriëlle Westra

behaalt in 2015 haar Master aan de Klassieke Academie voor beeldende kunst in Groningen. Ook gaat ze naar de Academy of Art in Florence. Haar werk is o.a. genomineerd voor de Nederlandse Portretprijs 2017, 2018, 2019. In 2022 maakt ze het winnende schilderij bij Sterren op het doek. Ze ontvangt in 2022 de Prix de Norvège. Ze exposeert regelmatig in binnen- en buitenland.
Haar schilderstijl kenmerkt zich door een combinatie van pasteuze directe toetsen en duidelijke verfstreken met uitvoerig realisme, soms met 3D-reliëf.


 

helle yn 2015 har master oan de Klassike Akademy foar Byldzjende Keunsten yn Grins. Se folget ek lessen oan de Akademy foar Keunst yn Florence. Har wurk is nominearre foar de Dutch Portrait Award 2017, 2018, 2019. Yn 2022 makket se it winnende skilderij by Sterren op it Doek. Se krijt yn 2022 de Prix de Norvège takend. Se eksposearret geregeld yn binnen- en bûtenlân. Har skilderstyl wurdt karakterisearre troch in kombinaasje fan pastige direkte streken en dúdlike farvestreken mei wiidweidich realisme, soms mei 3D-reliëf.

Randolph Algera

behaalt in 2015 zijn Mastertitel aan de Klassieke Academie voor Beeldende kunst in Groningen en wint meteen de Prix de Norvège voor zijn schilderijen. Hij studeert ook een tijd aan de Florence Academy of Art.

Zijn stijl is een mix van impressionisme, realisme en fantasie. Zijn schilderijen zijn sfeervol, met veel symboliek en mystiek.

Hij exposeert regelmatig in binnen- en buitenland, o.a. Parijs, New York, St.-Louis. Algera is Meester Restaurator èn Meester Schilder, een combinatie met mogelijkheden!
 

 

 

helle yn 2015 syn masterstitel oan de Klassike Akademy foar Byldzjende Keunsten yn Grins en wûn fuortdaliks de Prix de Norvège foar syn skilderijen. Hy studearre ek in skoft oan de Florence Academy of Art. Syn styl is in miks fan ympresjonisme, realisme en fantasy. Syn skilderijen binne sfearfol, mei in protte symbolyk en mystyk. Hy eksposearret geregeld yn binnen- en bûtenlân, wêrûnder Parys, New York, St. Algera is Master Restorer en Master Painter, in kombinaasje mei mooglikheden!

Froukje Sikkema

voelt het als haar missie om, in samenwerking met de professionele kunstenaars, te werken aan hun zichtbaarheid. Ze neemt graag additionele taken van hen over zodat zij met het scheppen van kunst bezig kunnen zijn. Voorzitter van Stichting Autrevue Evenementen is een vrijwillige functie die zeker bij haar past.

fielt it har missy om yn gearwurking mei de profesjonele keunstners oan harren sichtberens te wurkjen. Se nimt graach ekstra taken fan harren oer, sadat se dwaande wêze kinne mei it meitsjen fan keunst. Foarsitter fan Stichting Autrevue Evenementen is in frijwillige funksje dy't har wol past.

bottom of page