top of page

Vernissages in 3 musea - 5 juli '24

Hoe de openingen in Hindeloopen, Stavoren en Workum verliepen? Omdat Randolph Algera & Gabriëlle Westra zelf verhinderd waren, is Anton Melein, ambassadeur en sinds juli ’24 voorzitter van de stichting, bereid gevonden de presentaties te doen. Anton, heel erg bedankt! We krijgen heel leuke reacties van de aanwezigen. Bedankt Petra van den Akker, wethouder Súdwest Fryslân en vele anderen. De exposities zijn t/m 25 augustus te zien. Voor de openingstijden verwijzen we naar de websites van Museum Hindeloopen, ’t Ponthús in Stavoren en Warkums Erfskip in Workum. Je kunt er ook het kunstboek kopen.De geijkte vraag van Facebook is, wat ben je aan het doen? Hieronder volgt Antons relaas.

Nou, ik ben aan het nagenieten van een in meerdere opzichten geslaagde vrijdagmiddag en avond. Het was een waar genoegen om namens St. Autrevue Evenementen drie bijzondere exposities te mogen presenteren. Deze evenementen stonden volledig in het teken van de nog steeds succesvolle expositie ‘Fr11slan door de ogen van Vermeer’.

Onze kunstzinnige reis begon op de 5e juli in het Hindelooper Museum, waar we de onthulling vierden van een schilderij met Titus Stallmann, de beroemde Hindelooper schilder, als centraal portret. Daarna verplaatsten we ons naar Stavoren, waar de aandacht werd gevestigd op het prachtige portret van Friezin Holk de Groot.

De avond eindigde in Workum met een indrukwekkend werk van Gabriëlle Westra, die de van oorsprong Indiase Balwinder Kaur op magistrale wijze heeft geportretteerd. Over de drie locaties heen werden de overige portretten van Gabriëlle Westra en de landschappen door Randolph Algera geschilderd, tentoongesteld, allemaal geschilderd in de karakteristieke stijl van Johannes Vermeer.

Na deze culturele reis sloten we af met een gezellige borrel in het bruisende centrum van Heerenveen. Het was een dag vol kunst, cultuur en gezelligheid, die ik niet snel zal vergeten.

Bezoek onze exposities en beleef ‘Friesland door de ogen van Vermeer’. Tot snel!Hoe binne de iepenings yn Hylpen, Starum en Warkum gien? Om't Randolph Algera & Gabriëlle Westra net oanwêzich koene wêze, wie Anton Melein, ambassadeur en foarsitter fan de stichting sûnt july '24, ree om de presintaasjes te hâlden. Wy krije tige aardige reaksjes fan de oanwêzigen. Tank Petra van den Akker, riedslid Súdwest Fryslân en in protte oaren. De útstallings binne oant 25 augustus te sjen. Foar de iepeningstiden ferwize wy nei de websiden fan Museum Hylpen, 't Ponthús yn Starum en Warkums Erfskip yn Warkum. Dêr kinne jo ek it keunstboek keapje.

De standert fraach fan Facebook is, wat dogge jo? Hjirûnder stiet it akkount fan Anton. No, ik genietsje yn ferskate opsichten fan in suksesfolle freedtemiddei en -jûn. It wie in echt genot om út namme fan Sint Autrevue Evenementen trije bysûndere útstallings te presintearjen. Dizze eveneminten stiene hielendal yn it teken fan de noch altyd suksesfolle útstalling 'Fr11slan troch de eagen fan Vermeer'. Us artistike reis begûn op 5 july yn it Hylper Museum, dêr't wy de ûntbleating fan in skilderij fierden mei Titus Stallmann, de ferneamde Hindelooper skilder, as sintrale portret. Wy ferhuze doe nei Starum, dêr't de oandacht lutsen waard foar it prachtige portret fan Friezin Holk de Groot. De jûn waard yn Warkum ôfsletten mei in yndrukwekkend wurk fan Gabriëlle Westra, dy't de Yndyske komôf Baldwinder op masterlike wize portrettearre. De oerbleaune portretten fan Gabriëlle Westra en de lânskippen skildere troch Randolph Algera waarden oer de trije lokaasjes útstald, allegear skildere yn de karakteristike styl fan Johannes Vermeer. Nei dizze kulturele reis hawwe wy ôfsletten mei in lekker drankje yn it brûzjende sintrum fan It Hearrenfean. It wie in dei fol keunst, kultuer en wille dy't ik net gau ferjitte sil. Besykje ús tentoanstellingen en belibje 'Fryslân troch de eagen fan Vermeer'. Oant gau!

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page