top of page

Media-aandacht

In de Leeuwarder Courant staat op 2 september 2023 een artikel van Gitta Brugman te lezen, getiteld Randolph en Gabriëlle zien Friese elf steden door de ogen van Vermeer én de mienskip, gecompleteerd met een foto van Frank de Roo. Het interview is een dag eerder afgenomen, de foto is door De Roo bij de opening in Delft genomen. Randolph en Gabriëlle spreken met burgemeester Sybrand Haersma van Buma. Vermeer luistert aandachtig toe.


Op 2 septimber 2023 publisearre de Ljouwerter Courant in artikel fan Gitta Brugman, mei as titel Randolph en Gabriëlle sjogge alve Fryske stêden troch de eagen fan Vermeer en de mienskip, oanfolle mei in foto fan Frank de Roo. It ynterview waard in dei earder hâlden, de foto is makke troch De Roo by de iepening yn Delft. Randolph en Gabriëlle prate mei boargemaster Sybrand Haersma fan Buma. Vermeer harket oandachtich.vervolg artikel LC 02092023
vervolg artikel LC 02092023

Op 25 augustus staat al iets in het Friesch Dagblad aangekondigd.

Larissa Lokenberg van Omrop Fryslân wijdt aan het project een radio- en tv-opname, die nog terug te zien is via de link. Daarover is al eerder een blog geschreven.


Op 25 augustus waard al wat bekend makke yn it Frysk Deiblêd. Larissa Lokenberg fan Omrop Fryslân wijde in radio- en tv-opname oan it projekt, dy't noch te besjen is fia de link. Der is earder in blog oer skreaun.

Friesch Dagblad 25 augustus 2023
Friesch Dagblad 25 augustus 2023


35 views

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page