top of page

Vergaderen met Arcadia IIS

Updated: Aug 31, 2023

Van tijd tot tijd nemen mensen van Arcadia IIS deel aan onze vergaderingen. Dit keer is Ineke Kalteren van de partij en ze brengt fotograaf Siem Akkerman mee. Hij maakte de foto. Ineke is project coach van Arcadia IIS, waarin zij (culturele) Mienskips evenementen in Fryslân begeleidt, zo ook het project 'Fr11slân door de ogen van Vermeer' van Randolph Algera & Gabriëlle Westra. Verder zie je rechtsonder Aldert Schuil, uitgever in Heerenveen, daarnaast zit adviseur/ ambassadeur van de stichting Anton Melein, met naast hem voorzitter Froukje Sikkema. Links vooraan: Gabriëlle Westra (kunstenaar) en Randolph Algera (kunstenaar), geflankeerd door Ineke Kalteren. De vergaderingen vinden altijd plaats in een bijzonder inspirerende ruimte: Galerie Autrevue, Woudsterweg 4 in Heerenveen.


Vergadering van de Stichting
Vergadering van de Stichting

Gearkomste mei Arcadia IIS


Ut en troch dogge minsken fan Arcadia IIS mei oan ús gearkomsten. Dizze kear is Ineke Kalteren oanwêzich en se nimt fotograaf Siem Akkerman mei. Hy hat dizze foto makke. Ineke is projektcoach fan Arcadia IIS, wêrby't se (kulturele) Mienskips-eveneminten yn Fryslân begeliedt, wêrûnder it projekt 'Fr11slân troch de eagen fan Vermeer' fan Randolph Algera & Gabriëlle Westra. Rjochtsûnder is Aldert Schuil, útjouwer yn it Hearrenfean te sjen, njonken him adviseur/ambassadeur fan de stichting Anton Melein, mei foarsitter Froukje Sikkema neist him. Links foar: Gabriëlle Westra (keunstner) en Randolph Algera (keunstner), flankearre troch Ineke Kalteren. De gearkomsten fine altyd plak yn in bysûnder ynspirearjende romte: Galerie Autrevue, Woudsterweg 4 op It Hearrenfean.

28 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page