top of page

Wow, mijn schilderij als cover van een magazine

Updated: Aug 31, 2023

Een tijdje geleden werd ik benaderd door de redactie van het magazine Delf. Hoe ik het zou vinden, dat mijn olieverfschilderij 'Gezicht op Delft 2060/'61' op de cover van het juninummer zou komen. Nou fantastisch! Ter gelegenheid van de komende duo expositie in het Vermeer Centrum in Delft is een item opgenomen in het magazine. Van 1 sept t/m 29 okt exposeren Randolph Algera en Gabriëlle Westra hun schilderijen over 'Fr11slân door de ogen van Vermeer'. Dit kunstproject wordt mede mogelijk gemaakt door Arcadia IIS.


Delf is een toegankelijk, rijk geïllustreerd kwartaalblad over geschiedenis en cultuur van Delft en omstreken. Met veel aandacht voor het tastbare verleden van de stad, zoals de monumenten, de museale kunst, de topstukken uit archieven, archeologische vondsten, oude stadskaarten en prachtig beeldmateriaal uit de diverse collecties van Delftse erfgoedinstellingen. De juni uitgave van 2023 heeft het schilderij 'Gezicht op Delft 2060/'61' gemaakt door Randolph Algera op de cover en een artikel met foto over de komende expositie Fr11slân door de ogen van Vermeer' in het Vermeer Centrum.

Cover magazine Delf met schilderij Randolph Algera
Cover magazine Delf met schilderij Randolph Algera

Wow, myn skildery as omslach fan in tydskrift


In skoftke ferlyn waard ik oansprutsen troch de redaksje fan it tydskrift Delf. Hoe soe ik my fiele as myn oaljeferveskildery 'Gesicht op Delft 2060/'61' op it omslach fan it junynûmer komme soe. No fantastysk! Ta gelegenheid fan de kommende duo-eksposysje yn it Vermeer Centrum yn Delft is in item yn it blêd opnommen. Randolph Algera en Gabriëlle Westra eksposearje fan 1 septimber oant 29 oktober harren skilderijen oer 'Fr11slân troch de eagen fan Vermeer'. Dit keunstprojekt wurdt foar in part mooglik makke troch Arcadia IIS.


Delf is in tagonklik, ryk yllustrearre kwartaalblêd oer de skiednis en kultuer fan Delft en omkriten. Mei in soad omtinken foar it taastbere ferline fan de stêd, lykas de monuminten, de museumkeunst, de masterwurken út argiven, archeologyske fynsten, âlde stedskaarten en prachtige bylden út de ferskate kolleksjes fan Delftse erfgoedynstellingen. Op de edysje fan juny 2023 stiet op it omslach it skilderij 'Sicht of Delft 2060/'61' makke troch Randolph Algera en in artikel mei foto oer de kommende útstalling 'Fr11slân troch de eagen fan Vermeer' yn it Vermeer Centrum Delft.


15 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page