top of page

Franeker - archiefonderzoek in 't Historisch Centrum

Updated: Aug 31, 2023

Voor het schilderij van mijn Franeker model ging ik behalve naar het Planetarium Eise Eisinga, ook naar het Historisch Centrum. In het archief deed ik onderzoek naar de schilderijen en tekeningen van Hans Kohn. Die krijgen ook een plek in het schilderij. Welke? En hoe? Volg dan dit blog.

Frentsjer - argyfûndersyk yn it Historysk Sintrum.


Foar it skilderjen fan myn Frjentsjerter model gie ik net allinnich nei it Planetarium Eise Eisinga, mar ek nei it Histoarysk Sintrum. Yn it argyf haw ik ûndersyk dien nei de skilderijen en tekeningen fan Hans Kohn. Se hawwe ek in plak yn it skilderij. Hokker? En hoe? Folgje dan dit blog.

7 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page