top of page

IJlst - rondleiding

Updated: Feb 7

In IJlst ben ik heel informatief rondgeleid door de Stichting IJlst 750 jaar en de stadsgids. Ik heb prachtige verhalen gehoord. Drylts, zoals de stad in het Fries heet, wordt ook wel de houtstad genoemd. Je vindt er houtzaagmolen De Rat en Houtstad IJlst, een houtmuseum en -werkplaats. Vroeger was er veel scheepsbouw. De stad heeft sinds 1268 stadsrechten, er zijn dan ook prachtige historische panden te vinden. Er wonen ca. 3000 mensen in een waterrijk gebied.

De Stichting IJlst 750 organiseert vele activiteiten en ziet heel graag een goed contact tussen de nostalgische kern van de stad en de nieuwe wijken ontstaan. Hoe ziet de toekomst voor de stad eruit? Heeft de Lely-lijn een gunstige invloed op de werkgelegenheid? Hoe wordt de geuruitstoot van de asfaltfabriek op acceptabel niveau gebracht? Hoe zit het met de zonnepaneelvelden? Zetten de inspanningen de roodbonte koe te redden van uitsterven zoden aan de dijk? Zomaar wat gespreksonderwerpen tijdens de rondleiding door de prachtige binnenstad en de buitenwijken.

Genoeg inspiratie voor het maken van een stadsgezicht van IJlst à la Vermeer, maar ook à la Randolph. It giet oan, Fr11slân door de ogen van Vermeer. We houden je op de hoogte via dit blog.

IJlst
IJlst

IJlst - Fabriek Nooitgedagt
IJlst - Fabriek Nooitgedagt

Yn Drylts krige ik in tige ynformative rûnlieding troch stichting Drylts 750 jier en de stedsgids. Ik haw prachtige ferhalen heard. Drylts, sa't de stêd yn it Frysk hjit, wurdt ek wol de houtstêd neamd. Hjir fine jo houtseachmole De Rat en Houtstêd Drylts, in houtmuseum en -wurkpleats. Der wie eartiids in soad skipsbou. De stêd hat sûnt 1268 stedsrjochten, sadat der prachtige histoaryske gebouwen te finen binne. Sa'n 3000 minsken wenje yn in gebiet ryk oan wetter. De Stichting Drylts 750 organisearret in protte aktiviteiten en wol tige graach in goed kontakt sjen tusken de nostalgyske kearn fan de stêd en de nije wenwyken.

Hoe sjocht de takomst der út foar de stêd? Hat de Lely-line in posityf effekt op de wurkgelegenheid? Hoe wurdt de geurútstjit fan it asfaltfabryk op in akseptabel nivo brocht? Hoe sit it mei de sinnepanielfjilden? Binne de ynspanningen om de read-wite ko fan útstjerren te rêden suksesfol? Krekt wat petearûnderwerpen tidens de rûnlieding troch it moaie stedssintrum en de bûtenwijken.


Genôch ynspiraasje foar it meitsjen fan in stedsbyld fan Drylts à la Vermeer, mar ek à la Randolph. It giet oan, Fr11slân troch de eagen fan Vermeer. Wy hâlde jo op 'e hichte fia dit blog.17 views

Comments


bottom of page