top of page

Maak kennis met Abbas

Updated: Aug 29, 2023

Het genomineerde model voor Dokkum, de voorlaatste stad die je passeert in de Elfstedentocht, heet Abbas Faegh. Hij vlucht in 1996 van Iran naar Nederland. In Dokkum, in de noordelijkste stad van Fryslân, vindt hij rust, zingeving en liefde. Ik schilder hem voor ‘Fr11slân door de ogen van Vermeer’ en laat me inspireren door Vermeers schilderij ‘Het meisje met de Rode hoed,’ een kunstwerk dat net als Abbas een reis over de wereld heeft gemaakt. En door het mystieke schilderwerk van de Iranese kunstenares Darroudi.

In Iran is Abbas sport- en cultuurjournalist bij een regionale krant geweest. In Nederland gooit hij het als vluchteling over een andere boeg. Hij wordt jongeren- en welzijnswerker bij Stichting Welzijn Het Bolwerk in Dokkum, gelegen in de buurt De Trije Terpen, waar hij zich inzet voor de ‘mienskip’. “Ik vind het heerlijk om met mensen te werken en ik wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van mijn leefomgeving.”


Mijn schilderij van Dokkum en Abbas is intussen af! Natuurlijk kan ik het nog niet helemaal laten zien. Dus hier wat details. Je kunt het vanaf 2 september komen bekijken in Vermeer Centrum Delft. Wat kan die Vermeer de focus van een schilderij goed kiezen…

En voor de rest de suggestie van precisie?? Verbazingwekkend. Hoe geef je ‘onbelangrijke’ details met een paar ‘stipjes’ weer. Het is Vermeer, Abbas Faegh, Darroudi en Gabriëlle in één portret.

Abbas Faegh - Dokkum
Abbas Faegh - Dokkum

It giet oan! Friese elfstedenkunst in het Vermeer Centrum Delft.

In ons mienskip project ‘FrIIslân door de ogen van Vermeer’ zie je genomineerde buurten en bewoners uit de elf Friese steden in een innovatieve setting à la Vermeer geschilderd door Gabriëlle Westra en Randolph Algera i.s.m. Leeuwarden-Fryslân 2028 / Arcadia IISDetail van het schilderij voor Dokkum - face
Detail van het schilderij voor Dokkum - Gabriëlle Westra

Moetsje Abbas

It nominearre model foar Dokkum, de foarlêste stêd dêrst foarby rydst yn de Alvestêdetocht, hjit Abbas Faegh. Hy flechtet yn 1996 út Iran nei Nederlân. Yn Dokkum, yn de noardlikste stêd fan Fryslân, fynt er frede, sin en leafde. Ik skilderje him foar 'Fr11slân troch de eagen fan Vermeer' en bin ynspirearre troch Vermeer syn skilderij 'It famke mei de reade hoed', in keunstwurk dat, lykas Abbas, oer de wrâld reizge hat. Ek troch it mystike skilderwurk fan 'e Iraanske keunstner Darroudi.

Yn Iran hat Abbas sport- en kultuersjoernalist west foar in regionale krante. Yn Nederlân nimt er as flechtling in oare koers. Hy wurdt jeugd- en wolwêzenmeiwurker by Stichting Welzijn Het Bolwerk yn Dokkum, by De Trije Terpen, dêr't er him ynset foar de 'mienskip'. "Ik hâld fan omgean mei minsken en ik wol graach bydrage oan it ferbetterjen fan myn libbensomjouwing."

Myn skilderij fan Dokkum en Abbas is no klear! Ik kin it fansels noch net hielendal sjen litte. Dus hjir in detail. Do kinst it fan 2 septimber ôf sjen yn Vermeer Sintrum Delft. Hoe goed kin dy Vermeer de fokus fan in skilderij kieze... En foar de rest de suggestje fan krektens?? Bjusterbaarlik! It binne Vermeer, Abbas Faegh, Darroudi en Gabriëlle yn ien portret.

It giet oan! Fryske Alvestêdekunst yn it Vermeer Sintrum Delft. Yn ús mienskipsprojekt 'FrIIslân troch de eagen fan Vermeer' sjogst nominearre buerten en ynwenners út de alve Fryske stêden yn in fernijende setting à la Vermeer, skildere troch Gabriëlle Westra en Randolph Algera i.g.m. Ljouwert-Fryslân 2028 / Arcadia IIS.


26 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page