top of page

Opening Sneek

Updated: Apr 3

Vrijdag 15 maart 2024 was onder grote belangstelling (zo'n 70 aanmeldingen) de opening in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest Fryslân sprak met gepaste trots over de expositie. Maar liefst 6 van de 11 steden van Friesland liggen in haar gemeente. Na Delft (Vermeer Centrum) en Leeuwarden (Fries Museum) is nu Sneek aan de beurt. Hester Postma, directeur van het museum prees zich gelukkig met de bijzondere expositie, die dit jaar nog verder reist langs de Elfsteden. De schilderijen worden in Sneek in een totaal andere setting getoond. Ze zijn passend geëxposeerd in de verschillende stijlkamers en vaak zie je de attributen, die in het schilderij verwerkt zijn, er in de buurt staan. Ze lijken zo uit het schilderij gestapt te zijn. Na de boeiende presentatie van de kunstenaars, waren Barbara Wijbenga (St. So&Co) en Balwinder (Vrouwencentrum Full House) aan het woord over het hoe en wat van de nominatie. 'Ik dacht alleen te poseren voor een schilderij, op zoveel belangstelling had ik niet gerekend, maar wel heel bijzonder.' Het schilderij voor Sneek met Balwinder is op de topverdieping te zien, samen met de punjabi-suit (haar traditionele kledij), een tafelkleed met de godin Laksmi erop afgebeeld, en de waterkan, een huwelijksgeschenk van Balwinder. Het schilderij is geïnspireerd door 'Vrouw met de waterkan' van Vermeer. Daarna was het tijd voor de ronde door de stijlkamers en voor een hapje en drankje. Geanimeerde en informatieve gesprekken vonden plaats, met de kunstenaars, maar ook onderling onder de bezoekers. GrootSneek publiceerde de volgende ochtend een goed artikel met tekst en meerdere foto's van Ynte Dragt, dat via onderstaande link te zien is. https://www.grootsneek.nl/nieuws/cultuur-en-uitgaan/78298/expositie-fr11slan-door-de-ogen-van-vermeer-de-komende-weken-


Randolph Algera, Gabriëlle Westra en Balwinder Bentvelzen-Kauru voor het schilderij voor Sneek, gemaakt door Gabriëlle. Foto: Ynte Dragt


Links: Burgemeester Jannewietske de Vries, museumdirecteur Hester Postma, onze vrijwilligster Betsy Wierda. Midden: de gasten stromen binnen, Gabriëlle verwelkomt ze. Rechts: Zo staat Gré, de astronoom in de stijlkamer, met onder meer een spiegel en een hemelbol in 3D.De iepening yn it Fries Scheepvaart Museum yn Snits is op freed 15 maart 2024 mei grutte belangstelling hâlden (sa'n 70 oanmeldingen). Boargemaster Jannewietske de Vries fan Súdwest Fryslân spruts mei grutskens oer de útstalling. Yn har gemeente lizze mar leafst 6 fan de 11 stêden fan Fryslân. Nei Delft (Vermeer Center) en Ljouwert (Fries Museum) is it no Snits oan de beurt. Hester Postma, direkteur fan it museum, is bliid mei de bysûndere tentoanstelling, dy't dit jier noch fierder lâns de Alve Stêden reizget. De skilderijen binne te sjen yn in folslein oare setting yn Snits. Se wurde passend útstald yn 'e ferskate perioade keamers en jo kinne faaks de attributen sjen yn' e skilderij yn 'e buert. Se lykje streekrjocht út it skilderij stapt te wêzen. Nei de boeiende presintaasje fan de keunstners praatten Barbara Wijbenga (St. So&Co) en Balwinder (Full House Women's Centre) oer de yn- en outs fan de nominaasje. 'Ik tocht allinnich dat ik foar in skilderij posearje soe, safolle belangstelling hie ik net ferwachte, mar it wie wol hiel bysûnder.' Op de boppeferdjipping is it skilderij foar Snits mei Balwinder te sjen, tegearre mei it Punjabi-pak (har tradisjonele kledij), in tafelkleed mei dêrop ôfbylde de goadinne Laksmi en de wetterkruik, in houliksgeskink fan Balwinder. It skilderij is ynspirearre op Vermeer syn 'Frou mei de wetterkruik'. Dêrnei wie it tiid foar in rûnlieding troch de periodekeamers en foar in hapke en drankje. Der wiene animearre en ynformative petearen, mei de keunstners, mar ek ûnder de besikers. De oare moarns publisearre GrootSneek in goed artikel mei tekst en ferskate foto's fan Ynte Dragt, dat te besjen is fia ûndersteande link.

21 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page