top of page

Schilderij Hindeloopen is klaar

Het schilderij van Hindeloopen af! En net op tijd voor de opening op 1 september.

Hier wat details. Je kunt het vanaf 2 september komen bekijken in Vermeer Centrum Delft

(en... later in het Fries Museum? #latermeer)

Ik heb mezelf uitgedaagd en me ontzettend vermaakt met alle prachtig beschilderde meubels van Titus Stallmann. Wat een vakmanschap! Maar… Hoe schilder je beschilderde voorwerpen? Hoeveel van de decoraties werk je uit? Moeten alle details zichtbaar of verlies je zo de ‘focus’ van je schilderij? In hoeverre is het een portret of een interieur? Hoever ga je in materiaaluitdrukking? Ook als iets alleen als achtergrond dient?

Veel respect gekregen voor Christoffel Bisschop met zijn Schilderjongen uit Hindeloopen!


It giet oan! Friese Elfstedenkunst in het Vermeer Centrum Delft

In ons mienskip project 'Fr11slân door de ogen van Vermeer' zie je genomineerde buurten en bewoners uit de elf Friese steden in een innovatieve setting à la Vermeer geschilderd door Gabriëlle Westra en Randolph Algera in samenwerking met Leeuwarden-Fryslân 2028/ Arcadia IIS.

Details van schilderij Titus Stallmann - Hindeloopen - Gabriëlle Westra
Details van schilderij Hindeloopen - Gabriëlle Westra

It skilderij fan Hylpen is klear. En krekt op tiid foar de iepening op 1 septimber Hjir wat details. Do kinst it fan 2 septimber ôf sjen yn Vermeer Sintrum Delft (en... letter yn it Frysk Museum? #latermore) Ik ha mysels útdage en mei al it moai beskildere meubilêr fan Titus Stallmann. Tige genoaten, wat fakmanskip! Mar... Hoe skilderst skildere objekten? Hoefolle fan 'e dekoraasjes wurkest út? Moatte alle details sichtber wêze of ferliest dan de 'fokus' fan dyn skilderij? Yn hoefier is it in portret of in ynterieur? Hoe fier geanst yn materiële ekspresje? Sels as eat allinnich tsjinnet as eftergrûn? Ik krige in soad respekt foar Christoffel Bisschop mei syn Skilderjongen út Hylpen!


It giet oan! Fryske Alvestêdekeunst yn it Vermeer Sintrum Delft. Yn ús mienskipsprojekt 'Fr11slân troch de eagen fan Vermeer' sjogst nominearre buerten en ynwenners út de alve Fryske stêden yn in fernijende setting, à la Vermeer skildere troch Gabriëlle Westra en Randolph Algera yn gearwurking mei Ljouwert-Fryslân 2028/ Arcadia IIS.

41 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page