top of page

Sloten, de eerste wijk

Updated: Aug 8, 2023

Op dinsdag 11 april ontmoetten Randolph Algera & Gabriëlle Westra mensen van Plaatselijk Belang Sloten en de buurtwerker / stadsomroeper van die stad, Pieter Haringsma. Samen gaan zij een wijk uitzoeken, die geschilderd gaat worden in ons mienskip kunstproject 'Fr11slân door de ogen van Vermeer'. Met dank aan Julia Tomasoa, beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling in de Gemeente De Fryske Marren voor de coördinatie en met dank aan Hester van Plaatselijk Belang Sloten. Zo wordt het al een echt mienskip-project. Benieuwd welke buurt het gaat worden? Volg dan dit blog.

Randolph in gesprek met Pieter Haringsma
Randolph in gesprek met Pieter Haringsma

Sleat, de earste wyk Op tiisdei 11 april kamen Randolph Algera & Gabriëlle Westra minsken fan Pleatslik Belang Sloten en de buertmeiwurker/stedsomropper fan dy stêd, Pieter Haringsma, tsjin. Se kieze tegearre in buert dy't skildere wurdt yn ús mienskipskeunstprojekt 'Fr11slân troch de eagen fan Vermeer'. Mei tank oan Julia Tomasoa, beliedsmeiwurker maatskiplike ûntwikkeling yn de Gemeente De Fryske Marren foar de koördinaasje en mei tank oan Hester fan Pleatslik Belang Sloten. Dat makket it in echt mienskipsprojekt. Benijd hokker buert it wurdt? Folgje dan dit blog.


39 views

Comments


bottom of page