top of page

Sloten - intrigerend detail

Updated: Aug 31, 2023

In het schilderij van Sloten verwerk ik een intrigeren detail. In de lucht zweeft een uivormige luchtballon. Van bovenaf gezien lijkt Sloten die vorm te hebben.


Yn it skilderij fan Sleat ferfetsje ik in yntrigearjend detail. In sipelfoarmige hiteloftballon driuwt yn 'e loft. Fan boppen sjoen liket Sleat dy foarm te hawwen.


Uivormige luchtballon boven Sloten
Uivormige luchtballon boven Sloten

13 views

Comments


bottom of page