top of page

Sloten - intrigerend detail

Updated: Aug 31

In het schilderij van Sloten verwerk ik een intrigeren detail. In de lucht zweeft een uivormige luchtballon. Van bovenaf gezien lijkt Sloten die vorm te hebben.


Yn it skilderij fan Sleat ferfetsje ik in yntrigearjend detail. In sipelfoarmige hiteloftballon driuwt yn 'e loft. Fan boppen sjoen liket Sleat dy foarm te hawwen.


Uivormige luchtballon boven Sloten
Uivormige luchtballon boven Sloten

8 views

Recent Posts

See All
bottom of page